Dagpenge-kalkulator

Fyll inn din månedslønn før skatt for å se hvor mye mindre du får i dagpenger fra 31. mars på grunn av regjeringas kutt.

Under koronakrisa har Stortinget vedtatt forbedringer i dagpengeordningen. Regjeringa har vedtatt å fjerne disse fra 31. mars. Rødt vil gjøre krisetilleggene permanente. Vi må bekjempe arbeidsledigheten, ikke de arbeidsledige.